۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت   
   
 English  
    
 Türkçe  
   فارسی    
لیست قیمت گلیم های سوزنی دستبافت ابریشم و پشمی، لیست قیمت فرش دستبافت ، گلیم دست بافت
 


کد گلیم: 290
نام گلیم: کناره پشم دستبافت
اندازه: 80 در 200 سانت
قیمت: 1,260,000 تومان
فروشگاه صنایع دستی در تهران ، سوغات ایران به خارج ، فروشگاه اینترنتی سوغات ایران ، سوغات ایران به کانادا، سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغات برای خارج از کشور ، بهترین سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغاتی برای مسافر خارجی دیزاین دکوراتیو دکوری گلیم طراح معماری سنتی
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 295
نام گلیم: جفت ذرع و چارک پشم دستبافت
اندازه: 80 در 200 سانت
قیمت: 1,260,000 تومان
فروشگاه صنایع دستی در تهران ، سوغات ایران به خارج ، فروشگاه اینترنتی سوغات ایران ، سوغات ایران به کانادا، سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغات برای خارج از کشور ، بهترین سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغاتی برای مسافر خارجی پادری گلیم راگچری گلیم ایرونی گلیم ایرانی گلیم پرشین صنایع دستی ایران اصفهان شیراز
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 300
نام گلیم: قالیچه کف ابریشم دستبافت
اندازه: 125 در 200 سانت
قیمت: 2,400,000 تومان
فروشگاه صنایع دستی در تهران ، سوغات ایران به خارج ، فروشگاه اینترنتی سوغات ایران ، سوغات ایران به کانادا، سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغات برای خارج از کشور ، بهترین سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغاتی برای مسافر خارجی گلیم دستبافت سوزنی در اندازه های قالیچه ۱۲۵ سانت در ۲ متر، جفت زرع ونیم ۱ متر در ۳ متر ، کناره ۸۰ سانت در ۲ یا ۳ متر ، ۲ در ۳ متر، کناره باریک ۵۰ سانت در ۲ متر ، ۵۰ ... گلیم دست بافت سوزنی سیرجان ُ قیمت گلیم تبریز
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 303
نام گلیم: قالیچه پشم دستبافت
اندازه: 125 در 200 سانت
قیمت: 2,300,000 تومان
فروشگاه صنایع دستی در تهران ، سوغات ایران به خارج ، فروشگاه اینترنتی سوغات ایران ، سوغات ایران به کانادا، سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغات برای خارج از کشور ، بهترین سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغاتی برای مسافر خارجی گلیم سوزنی بندرعباس ، مسجد جامع یزد ، گلیم سوزنی اهواز ،گلیم سوزنی خوزستان ، گلیم سوزنی کهگیلویه و بویر احمد ، گلیم یاسوج ، گلیم سوزنی یاسوج ، گلیم استان مرکزی ، گلیم اراک ، گلیم سوزنی اراک ، گلیم سوزنی ساوه ، گلیم قزوین ، گلیم سوزنی قزوین ، فروشگاه آقای فرش مشهد ، فروشگاه آقای فرش تهران ، فروشگاه مهد فرش مشهد ، فروشگاه مهد فرش اصفهان ، گلیم سوزنی زنجان ، صنایع دستی زنجان ، فروشگاه صنایع دستی در زنجان ، فروشگاه صنایع دستی استان زنجان ، فروشگاه صنایع دستی در قزوین ، فروشگاه صنایع دستی در اراک ، فروشگاه صنایع دستی در سمنان ،
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 304
نام گلیم: ذرع و نیم پشم دستبافت
اندازه: 105 در 150 سانت
قیمت: 1,260,000 تومان
فروشگاه صنایع دستی در تهران ، سوغات ایران به خارج ، فروشگاه اینترنتی سوغات ایران ، سوغات ایران به کانادا، سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغات برای خارج از کشور ، بهترین سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغاتی برای مسافر خارجی فروش سوغات در تهران ، سوغاتی گلیم تهران ، فروشگاه گلیم ارومیه ، فروشگاه گلیم اراک ، فروشگاه گلیم مشهد ، سوغاتی گلیم ایران ، سوغاتی گلیم سیرجان ، فروشگاه گلیم سیرجان ، فروشگاه گلیم فرش سیرجان ، گلیم آبادان ، گلیم بوشهر ، فروشگاه صنایع دستی در مشهد ، فروشگاه گلیم بوشهر ، فروشگاه گلیم شیراز ، فروشگاه گلیم فارس ، فروشگاه گلیم فرش شیراز ، قیمت گلیم فرش شیراز ، فروشگاه صنایع دستی در رشت ، فروشگاه صنایع دستی در ساری ، فروشگاه صنایع دستی در ارومیه ، فروشگاه صنایع دستی در زاهدان ، فروشگاه صنایع دستی در بجنورد ، فروشگاه صنایع دستی در بیرجند
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 305
نام گلیم: کناره پشم دستبافت
اندازه: 80 در 200 سانت
قیمت: 1,260,000 تومان
فروشگاه صنایع دستی در تهران ، سوغات ایران به خارج ، فروشگاه اینترنتی سوغات ایران ، سوغات ایران به کانادا، سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغات برای خارج از کشور ، بهترین سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغاتی برای مسافر خارجی قیمت گلیم دستباف ، قیمت گلیم دستبافت ، سوغاتی همدان ، سوغاتی یزد ، سوغاتی تبریز ، سوغاتی کرمانشاه ، سوغاتی اصفهان ، سوغاتی شیراز ، سوغاتی همدان اهواز ، سوغاتی کرمان ، سوغاتی سیرجان ، سوغاتی بوشهر ، سوغاتی بندرعباس ، سوغاتی هرمزگان ، سوغاتی چابهار ؛ سوغاتی زاهدان ، سوغاتی مشهد ، سوغاتی همدان ، سوغاتی رشت ، سوغاتی ساری ، سوغاتی بیرجند ، سوغاتی بجنورد ، سوغاتی ایلام ، سوغاتی خرم آباد ، سوغاتی لرستان ، سوغاتی ایرانی ، سوغاتی ایران ، سوغاتی تهران ، سوغاتی خوب تهران ، سوغات زیبای تهران ، سوغاتی کرج ، سوغاتی البرز ، سوغاتی قم ، سوغاتی اینترنتی در تهران
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 306
نام گلیم: قالی شش متری پشم دستبافت
اندازه: 2 در 3 متر
قیمت: 0 تومان
فروشگاه صنایع دستی در تهران ، سوغات ایران به خارج ، فروشگاه اینترنتی سوغات ایران ، سوغات ایران به کانادا، سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغات برای خارج از کشور ، بهترین سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغاتی برای مسافر خارجی قالی دستبافت شش متری پشم ورنی شش متری ورنی 6 متری سوزنی شش متری
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 307
نام گلیم: قالیچه پشم دستبافت
اندازه: 125 در 200 سانت
قیمت: 2,300,000 تومان
فروشگاه صنایع دستی در تهران ، سوغات ایران به خارج ، فروشگاه اینترنتی سوغات ایران ، سوغات ایران به کانادا، سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغات برای خارج از کشور ، بهترین سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغاتی برای مسافر خارجی راگچری، گلیم دارنیا ، فروش سوغات شهرها در تهران ، دارنیا ، سوغات ایران برای خارجی ها ، فروشگاه اینترنتی فرش، فروشگاه اینترنتی فرش مشهد، گلیم روژین ، فروشگاه اینترنتی فرش بهشتی تبریز، فروشگاه اینترنتی فرش دستباف، خرید فرش دستباف، شهر فرش، آقای فرش ، مهدفرش ، فروشگاه اینترنتی گلیم فرش،فروشگاه اینترنتی گلیم دستباف، خرید اینترنتی گلیم قشقایی،فروش اینترنتی گلیم و جاجیم، فروش اینترنتی گلیم فرش، فروش اینترنتی گلیم، فروشگاه مهد فرش ، تولید کننده گلیم در سیرجان ،فروشگاه آقای فرش تبریز سوغاتی از ایران چی ببریم ،
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 308
نام گلیم: کناره پشم 3 متری دستبافت
اندازه: 80 در 300 سانت
قیمت: 2,300,000 تومان
فروشگاه صنایع دستی در تهران ، سوغات ایران به خارج ، فروشگاه اینترنتی سوغات ایران ، سوغات ایران به کانادا، سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغات برای خارج از کشور ، بهترین سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغاتی برای مسافر خارجی سوغات شهرهای ایران چیست؟ ،فروشگاه سوغات شهرهای ایران ، قیمت سوغات اصفهان ، فروشگاه اینترنتی سوغات اصفهان ، فروش آنلاین سوغات اصفهان ، فروشگاه اینترنتی سوغات ایرانی ، فروشگاه اینترنتی سوغات تبریز ، فروشگاه اینترنتی سوغات ارومیه ، فروشگاه اینترنتی سوغات یزد ، فروشگاه اینترنتی سوغات اهواز ، فروشگاه اینترنتی سوغات مشهد ، فروشگاه اینترنتی سوغات بندرعباس ، فروشگاه اینترنتی سوغات زاهدان ، فروشگاه اینترنتی سوغات تهران ، فروشگاه اینترنتی سوغات کرج ، فروشگاه اینترنتی سوغات قزوین ، فروشگاه اینترنتی سوغات زنجان ، معرفی سوغات شهرهای ایران ،
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 310
نام گلیم: جفت ذرع و چارک پشم دستبافت
اندازه: 80 در 200 سانت
قیمت: 1,260,000 تومان
فروشگاه صنایع دستی در تهران ، سوغات ایران به خارج ، فروشگاه اینترنتی سوغات ایران ، سوغات ایران به کانادا، سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغات برای خارج از کشور ، بهترین سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغاتی برای مسافر خارجی باسلام گلیم باسلام گلیم دیجی کالا فرش دیجی کالا فروش اینترنتی فرش دستبافت دیجی کالاایران
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 317
نام گلیم: قالیچه پشم دستبافت
اندازه: 125 در 200 سانت
قیمت: 2,400,000 تومان
فروشگاه صنایع دستی در تهران ، سوغات ایران به خارج ، فروشگاه اینترنتی سوغات ایران ، سوغات ایران به کانادا، سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغات برای خارج از کشور ، بهترین سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغاتی برای مسافر خارجی سیرجان بافت
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 333
نام گلیم: قالیچه پشم دستبافت
اندازه: 125 در 200 سانت
قیمت: 2,300,000 تومان
فروشگاه صنایع دستی در تهران ، سوغات ایران به خارج ، فروشگاه اینترنتی سوغات ایران ، سوغات ایران به کانادا، سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغات برای خارج از کشور ، بهترین سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغاتی برای مسافر خارجی فروش اینترنتی گلیم سیرجان ، سوغات و صنایع دستی کرمان ،سوغات و صنایع دستی سیرجان ، ,بازار کرمان,سوغاتی های کرمان، صنایع دستی استان کرمان، گلیم فرش دستباف سوزنی، بازار گلیم فروشان تهران یک بازار پرفروش می باشد که در زمینه عرضه عمده انواع گلیم فعال است قیمت گلیم دستباف ، لیست قیمت گلیم فرش دستباف سیرجان نقشه خشتی ، گلیم دستبافت - گالری فرش و صنایع دستی رویا ، گلیم و گبه دستباف - شهر فرش ، قیمت انواع گلیم دستباف - بازار خرید و فروش انواع گلیم ، راهنمای خرید گلیم و فرش دستباف ایرانی ، قیمت گلیم - مدل های جدید
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 360
نام گلیم: کناره پشم دستبافت
اندازه: 55 در 200 سانت
قیمت: 880,000 تومان
فروشگاه صنایع دستی در تهران ، سوغات ایران به خارج ، فروشگاه اینترنتی سوغات ایران ، سوغات ایران به کانادا، سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغات برای خارج از کشور ، بهترین سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغاتی برای مسافر خارجی قیمت گلیم سیرجان ، گلیم فرش ، بازار فرش مشهد، بازار فرش مشهد استان خراسان رضوی، مشهد، شهر فرش مشهد کجاست، بهترین بازار فرش مشهد،بازار فرش مصلی مشهد،مهد فرش در مشهد، فرش فروشی های خیابان سناباد مشهد، گلیم فرش دستبافت ، گلیم فرش ، فرش اصفهان دستباف، فرش+اصفهان+قیمت، فروشگاه فرش آقای فرش ، سازمان میراث فرهنگی، مرکز گلیم سوزنی در تهران، تصاویری از بازار فرش تبریز ، تیمچه بازار فرش تبریز، خريد اینترنتی انواع گلیم دستبافت، فروشگاه خیابان ویلا کریمخان
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 378
نام گلیم: ذرع و نیم پشم دستبافت
اندازه: 105 در 150 سانت
قیمت: 1,260,000 تومان
فروشگاه صنایع دستی در تهران ، سوغات ایران به خارج ، فروشگاه اینترنتی سوغات ایران ، سوغات ایران به کانادا، سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغات برای خارج از کشور ، بهترین سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغاتی برای مسافر خارجی ، قیمت انواع گلیم دستباف ، قیمت انواع گلیم دست بافت ، گلیم دستباف ایرانی ، گلیم فرش دستباف ایرانی ، قیمت انواع جاجیم ، قیمت گلیم فرش کناره ، قیمت گلیم فرش ، لیست کامل قیمت گلیم سوزنی ، تابلو فرش,فرش فرهی,خرید فرش,قال بافی,گلیم فرش,قالی اصفهان,فرش گلیم,قالی,فرش ایران,فرش مشهد,فرش دستباف,فرش اصفهان بته جقه,فرش ترکمن ، سوغات و صنایع دستی اصفهان، سوغاتی های صنایع دستی اصفهان ، سوغات و صنایع دستی استان اصفهان ، فروشگاه گلیم در اصفهان ،فروش تابلو فرش در اصفهان، فروشگاه صنایع دستی اصفهان گلیم فرش اصفهان
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 389
نام گلیم: کناره پشم دستبافت
اندازه: 80 در 200 سانت
قیمت: 1,260,000 تومان
فروشگاه صنایع دستی در تهران ، سوغات ایران به خارج ، فروشگاه اینترنتی سوغات ایران ، سوغات ایران به کانادا، سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغات برای خارج از کشور ، بهترین سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغاتی برای مسافر خارجی فروشگاه فرش یزد ، فروشگاه گلیم فرش در یزد ، تولید گلیم دستبافت در یزد ، فروشگاه صنایع دستی یرد ، گلیم فرش دستباف سیرجان فرش سیرجان ، گلیم شیرکی پیچ (سوزنی) سیرجان طرح محرمات ، تدرباره گلیم سیرجان فرش و گلیم گلیم بافی نقشه گلیم,گلیم فرش,طرح گلیم فرش ،فروش اینترنتی گلیم فرش ،، فروش اینترنتی گلیم ،فروش اینترنتی گلیم و گبه ، فروش اینترنتی گلیم و جاجیم ، فروش اینترنتی گلیم فرش کاشان ، فروشگاه فرش کاشان ، فروشگاه گلیم سوزنی کاشان ، فروشگاه تابلو فرش تبریز در کاشان ، فروشگاه صنایع دستی کاشان ، فروش اینترنتی گلیم دستباف
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 403
نام گلیم: جفت رانر پشم دستبافت
اندازه: 55 در 200 سانت
قیمت: 880,000 تومان
فروشگاه صنایع دستی در تهران ، سوغات ایران به خارج ، فروشگاه اینترنتی سوغات ایران ، سوغات ایران به کانادا، سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغات برای خارج از کشور ، بهترین سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغاتی برای مسافر خارجی گلیم بزرگمهر ، لیست قیمت گلیم فرش دستبافت ، قیمت فرش دست بافت سیرجان ، فرش، گلیم و پادری | فرش | قالیچه | گلیم | جاجیم | گبه | کناره | پادری ، سفارش گلیم ، سفارش گلیم سوزنی دستباف ، گلیم سوزنی تهران ، ورنی دستبافت تبریز ،گلیم های نفیس ایرانی ، فروش انواع تابلو فرش , فرش دستباف , تابلو فرش دستباف , فرش دستباف ،فروش انواع فرش دستباف و تابلو ، گلیم ابریشم سوزنی تبریز ، گلیم های دستباف سنتی کرمان که با نام شیریکی پیچ یا گلیم سوزنی شناخته می شوند از بهترین انواع گلیم های ایرانی هستند که برای فروش و صادرات با قیمت مناسب ، فرش بزرگمهر
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 404
نام گلیم: جفت ذرع و چارک پشم
اندازه: 80 در 200 سانت
قیمت: 1,260,000 تومان
فروشگاه صنایع دستی در تهران ، سوغات ایران به خارج ، فروشگاه اینترنتی سوغات ایران ، سوغات ایران به کانادا، سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغات برای خارج از کشور ، بهترین سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغاتی برای مسافر خارجی قیمت گلیم فرش کرمان ، فرئشگاه صنایع دستی در کرمان ، صنایع دستی ایران ، فروشگاه فرش ایلام ، گلیم فرش خرم آباد ، فروشگاه گلیم و فرش دستبافت در زنجان ، گلیم فرش لرستان ، فروشگاه فرش در خرم آباد ، گلیم فروشی سیدزاده ، فروشگاه گلیم سوزنی دستبافت سیدزاده , صادرات گلیم دست باف ، فروش گلیم سوزنی سیرجان - مرکز فروش عمده انواع گلیم ایران ، سیرجان کرمان در بازار آنلاین عرضه انواع گلیم درجه یک ایرانی، فروشگاه اینترنتی سوغات ایران،سوغات ایران برای آلمان، سوغات ایران برای خارجی ها ، قیمت بهترین و جدیدترین گلیم های زیبای سوزنی را از کجا تهیه کنیم
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 405
نام گلیم: قالیچه پشم دستبافت
اندازه: 125 در 200 سانت
قیمت: 2,300,000 تومان
فروشگاه صنایع دستی در تهران ، سوغات ایران به خارج ، فروشگاه اینترنتی سوغات ایران ، سوغات ایران به کانادا، سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغات برای خارج از کشور ، بهترین سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغاتی برای مسافر خارجی گلیم فرش در ارومیه ، صنایع دستی آرانیک، فروشگاه صنایع دستی در هرمزگان، صنایع دستی کیش ، فروشگاه صنایع دستی قشم ، گلیم دستبافت در ارومیه ، فروشگاه فرش در ارومیه ، تولید گلیم آذربایجان ، گلیم اردبیل ، گلیم دستبافت اردبیل ، صنایع دستی بندرعباس ، فرش بندرعباس ، گلیم بندرعباس ، فروشگاه گلیم در بندرعباس ، گلیم دشت مغان ، گلیم فرش دستباف دشت مغان ، گلیم ورنی دشت مغان ، قیمت گلیم دشت مغان ، لیست قیمت گلیم دشت مغان ، خرید گلیم دشت مغان ، لیست قیمت گلیم دشت مغان ، ارزانترین قیمت گلیم دشت مغان ، تخفیف های گلیم دشت مغان ،
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 408
نام گلیم: کناره پشم دستبافت
اندازه: 55 در 200 سانت
قیمت: 880,000 تومان
فروشگاه صنایع دستی در تهران ، سوغات ایران به خارج ، فروشگاه اینترنتی سوغات ایران ، سوغات ایران به کانادا، سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغات برای خارج از کشور ، بهترین سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغاتی برای مسافر خارجی بزرگترین تولید کننده گلیم در ایران ، تولید کنندگان گلیم ایرانی ، مشخصات، قیمت و خرید گلیم دستباف تبریز،خانه فرش دستباف ایران ، فروشگاه آنلاین فرش دستباف ،نمايشگاه فرش دستبافت و گليم تبريز ، شهر فرش ، فروشگاه شهر فرش ، فروشگاه گلیم فرش تهران ، فرش تهران ، بازار فرش تهران ، بازار بزرگ تهران ، بازار فرش فروشان تهران ، سرای ایرانی ، بازار گلیم فروشان تهران، گلیم فرش و گلیم گبه ، فروش فرش دستباف تبریز ، قیمت گلیم دستباف قشقایی ، گلیم ارزان قیمت ، گلیم فرش ارزان قیمت ، لیست قیمت گلیم دستباف تبریز ،
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 409
نام گلیم: قالیچه پشم دستبافت
اندازه: 125 در 200 سانت
قیمت: 2,300,000 تومان
فروشگاه صنایع دستی در تهران ، سوغات ایران به خارج ، فروشگاه اینترنتی سوغات ایران ، سوغات ایران به کانادا، سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغات برای خارج از کشور ، بهترین سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغاتی برای مسافر خارجی فروشگاه تابلوفرش تبریز ، فروشگاه تابلو فرش تبریز ، فروشگاه تابلو فرش دستباف در اراک، گلیم سوزنی ،گلیم فرش دستبافت ، فروشگاه گلیم در ازاک ، فروشگاه تابلو فرش دستباف سردرود، فروشگاه اینترنتی فرش کاشان، فرش مرداس، فروشگاه تابلو فرش دستباف مشهد ، فروشگاه تابلو فرش دستباف نفیس، فروشگاه تابلو فرش دستباف تهران ،فروش تابلو فرش تبریز در اصفهان ، مرکز گلیم ایران ،گلیم هرسین،گلیم دستباف ایرانی،گلیم بلوچ، خانه گلیم ایران زمین، خانه گلیم فرش ایران، گلیم ایلام ، فروشگاه فرش ایلام ، فروشگاه گلیم فرش ایلام ، فروشگاه گلیم سوزنی در ایلام ، فروشگاه تابلو فرش در تبریز
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 410
نام گلیم: قالی شش متری پشم دستبافت
اندازه: 200 در 300 سانت
قیمت: 0 تومان
فروشگاه صنایع دستی در تهران ، سوغات ایران به خارج ، فروشگاه اینترنتی سوغات ایران ، سوغات ایران به کانادا، سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغات برای خارج از کشور ، بهترین سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغاتی برای مسافر خارجی قیمت فرش دستبافت در تبریز ، قیمت گلیم اردبیل ، بازار فرش اردبیل ، فرش اردبیل دستباف ، گلیم اردبیل عنبران ، گلیم ورنی اردبیل ، قیمت گلیم اردبیل ، قیمت فرش دستباف ریز ماهی اردبیل، قیمت تابلو فرش دستباف ،قیمت تابلو فرش دستباف تبریز،قیمت تابلو فرش ابریشم، فروشگاه تابلو فرش دستباف در تهران، فروشگاه تابلو فرش دستباف در اصفهان، قیمت تابلو فرش ابریشم دستباف ،قیمت تابلو فرش تبریز ،فروشگاه تابلو فرش،فروشگاه تابلو فرش در اهواز، قیمت فرش ابریشم در تبریز ، سرای میرزاحلیل تبریز ، سرای میرزا جلیل تبریز، قیمت تابلوفرش تبریز ،
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 413
نام گلیم: قالیچه پشم دستبافت
اندازه: 125 در 200 سانت
قیمت: 2,400,000 تومان
فروشگاه صنایع دستی در تهران ، سوغات ایران به خارج ، فروشگاه اینترنتی سوغات ایران ، سوغات ایران به کانادا، سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغات برای خارج از کشور ، بهترین سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغاتی برای مسافر خارجی گلیم شیریکی پیچ ، تولید کننده گلیم سیرجان ، تولید کننده گلیم فرش سیرجان ، تولید کننده فرش دستبافت سیرجان ، سازمان میراث فرهنگی تهران خیابان ویلا ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تهران ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور ، صنایع دستی در تهران ، مرکز صنایع دستی تهران، استان تهران ، پاساژ صنایع دستی استان تهران، تهران ، فروشگاه اینترنتی صنایع دستی قلمزنی، فروشگاه آنلاین صنایع دستی چونک، لیست فروشگاههای صنایع دستی مشهد ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تبریز
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 417
نام گلیم: قالیچه پشم دستبافت
اندازه: 125 در 200 سانت
قیمت: 2,300,000 تومان
فروشگاه صنایع دستی در تهران ، سوغات ایران به خارج ، فروشگاه اینترنتی سوغات ایران ، سوغات ایران به کانادا، سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغات برای خارج از کشور ، بهترین سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغاتی برای مسافر خارجی گلیم 2/5 متری ، گلیم سوزنی 3 متری ، گلیم دستبافت سوزنی 6 متری،خانه گلیم تهران ، بازار فرش تهران ، بازار گلیم فرش تهران، بازار گلیم سوزنی در تهران، ، مشخصات فنی گلیم دشت مغان ، مقایسه قیمت گلیم سوزنی ، گلیم شاهسون ، خانه گليم ايران ، فروشگاه اینترنتی صنایع دستی همدان، فروشگاه فرش همدان ، گلیم فرش همدان ، گلیم سوزنی دستبافت همدان، صنایع دستی همدان ،صنایع دستی لاله جین همدان، بازار لالجین همدان، بازار فرش تبریز کجاست، بازار فرش تبریز دستباف،بازار فرش تبریز عکس،بازار فرش تبریز ویکی پدیا، بازار فرش تبریز در تبریز، آدرس بازار فرش تبریز،
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 418
نام گلیم: جفت رانر پشم دستبافت
اندازه: 50 در 200 سانت
قیمت: 880,000 تومان
فروشگاه صنایع دستی در تهران ، سوغات ایران به خارج ، فروشگاه اینترنتی سوغات ایران ، سوغات ایران به کانادا، سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغات برای خارج از کشور ، بهترین سوغاتی برای خارج از کشور ، سوغاتی برای مسافر خارجی فروشگاه تولیدی گلیم دستبافت سیرجان، فروشگاه صنایع دستی ایران،فروشگاه صنایع دستی در تهران، فروشگاه صنایع دستی اصفهان،فروشگاه صنایع دستی در تهران خیابان ویلا،فروشگاه صنایع دستی یزد،فروشگاه صنایع دستی در غرب تهران،فروشگاه صنایع دستی - تجریش، فروشگاه صنایع دستی تهرانپارس، فروشگاه های صنایع دستی تهران، فروشگاه صنایع دستی تهران، فروشگاه فرش کرمانشاه، فروشگاه گلیم های دستبافت در شیراز، گلیم سوزنی چیست، ِگلیم سوزنی کناره، گلیم سوزنی ابریشم، گلیم فرش دستباف سیرجان،فروش گلیم سوزنی اصیل سیرجان با قیمت مناسب و بدون هیچ واسطه ای
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم: 110
لیست قیمت گلیم سوزنی دستبافت 47818


آدرس: تبريز - ولیعصر - توانیر شمالی - خیابان بعثت - پلاک 11

تلفن فروشگاه: 33289084-041

تلفن همراه: سيدزاده 09143322950

<