۱۳۹۷ سه شنبه ۳ مهر   
English Türkçe فارسي
iran tabriz tractor sazi kilim rug carpet seyedzadeh bazar Turkish Turkmen Iran carpet persian rug store
 

شماره کالای گلیم سوزنی: 605
نام کالا: گلیم کناره پشم
طرح: ظرح راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 295 * 86 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 500 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 613
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح باقلوایی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 197 * 129 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 850 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 628
نام کالا: گلیم جفت ذرع و چارک پشم
طرح: طرح آریانا
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 82 سانت
وزن: 3 کیلو گرم
قیمت: 500 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 633
نام کالا: گلیم کناره پشم
طرح: طرح باقلوایی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 82 سانت
وزن: 3 کیلو گرم
قیمت: 500 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 635
نام کالا: گلیم جفت ذرع و چارک پشم
طرح: طرح راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 80 سانت
وزن: 3 کیلو گرم
قیمت: 500 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 700
نام کالا: گلیم قالی پشم
طرح: طرح راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 3 * 2 متر (شش متر)
وزن: 9 کیلو گرم
قیمت: 500 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 831
نام کالا: گلیم کناره پشم
طرح: طرح لوزی کوچک
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 81 سانت
وزن: 3 کیلو گرم
قیمت: 500 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 832
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 800 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 834
نام کالا: گلیم ذرع و نیم پشم
طرح: طرح راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 150 * 105 سانت
وزن: 3 کیلو گرم
قیمت: 500 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 835
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 210 * 130 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 800 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 841
نام کالا: گلیم ذرع و نیم پشم
طرح: طرح راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 150 * 105 سانت
وزن: 3 کیلو گرم
قیمت: 500 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 851
نام کالا: گلیم ذرع و نیم پشم
طرح: طرح 8 ضلغی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 150 * 105 سانت
وزن: 3 کیلو گرم
قیمت: 500 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 888
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح 8 ضلعی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 205 * 126 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 850 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 893
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح 8 ضلعی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 850 هزار تومان
جزئیات بیشتر

پنج کالاي پرفروش


بازديد امروز: 5 نفر
بازديد کل: 42303 نفر