۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ بهمن   
English Türkçe فارسي
kilims carpet carpets tabriz2018 تولید کننده گلیم سوزنی دست بافت یا شیریکی پیچ با کیفیت بافت عالی در طرح و اندازه های مختلف و مناسب برای دکوراسیون منزل،گلیم فرش،قالیچه،کناره، پادری
 

شماره کالای گلیم سوزنی: 1
نام کالا: گلیم ذرع و نیم کف ابریشم
طرح: ظرح شاملو
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 150 * 110 سانت
وزن: 3 کیلو گرم
قیمت: 390 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 8
نام کالا: گلیم کناره پشم
طرح: طرح باقلوایی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 80 سانت
وزن: 3 کیلو گرم
قیمت: 370 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 16
نام کالا: گلیم قالیچه کف ابریشم
طرح: طرح گل
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 210 * 125 سانت
وزن: 4.5 کیلو گرم
قیمت: 650 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 825
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح باقلوایی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 190 * 129 سانت
وزن: 3.5 کیلو گرم
قیمت: 630 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 834
نام کالا: گلیم قالی پشم
طرح: طرح باقلوایی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 6 متری
وزن: 10 کیلو گرم
قیمت: 1600 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 836
نام کالا: گلیم قالی پشم
طرح: طرح باقلوایی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 6 متری
وزن: 10 کیلو گرم
قیمت: 1600 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 902
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح زیبا
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 20 * 130 سانت
وزن: 4.5 کیلو گرم
قیمت: 630 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 907
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: ظرح باقلوایی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 195 * 128 سانت
وزن: 4.5 کیلو گرم
قیمت: 630 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 908
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح شاملو
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 210 * 128 سانت
وزن: 4.5 کیلو گرم
قیمت: 630 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 910
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح 8 ضلعی قرمز
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 128 سانت
وزن: 4.5 کیلو گرم
قیمت: 630 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 912
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح باقلوایی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 127 سانت
وزن: 4.5 کیلو گرم
قیمت: 630 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 963
نام کالا: گلیم ذرع و نیم پشم
طرح: طرح راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 150 * 105 سانت
وزن: 3 کیلو گرم
قیمت: 370 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 971
نام کالا: گلیم جفت ذرع و چارک کف ابریشم
طرح: طرح شاملو
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 76 سانت
وزن: 3.5 کیلو گرم
قیمت: 370 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 989
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح 8 ضلعی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 122 سانت
وزن: 4.5 کیلو گرم
قیمت: 630 هزار تومان
جزئیات بیشتر

پنج کالاي پرفروش


بازديد امروز: 7 نفر
بازديد کل: 51315 نفر