۱۳۹۷ جمعه ۲۳ آذر   
English Türkçe فارسي
iran tabriz tractor sazi kilim rug carpet seyedzadeh bazar Turkish Turkmen Iran carpet persian rug store
 

شماره کالای گلیم سوزنی: 831
نام کالا: گلیم کناره پشم
طرح: طرح لوزی کوچک
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 81 سانت
وزن: 3 کیلو گرم
قیمت: 700 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 832
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1200 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 834
نام کالا: گلیم ذرع و نیم پشم
طرح: طرح راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 150 * 105 سانت
وزن: 2.5 کیلو گرم
قیمت: 700 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 835
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 210 * 130 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1200 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 841
نام کالا: گلیم ذرع و نیم پشم
طرح: طرح راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 150 * 105 سانت
وزن: 2.5 کیلو گرم
قیمت: 700 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 851
نام کالا: گلیم ذرع و نیم پشم
طرح: طرح 8 ضلغی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 150 * 105 سانت
وزن: 2.5 کیلو گرم
قیمت: 700 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 888
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح 8 ضلعی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 205 * 126 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1300 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 893
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح 8 ضلعی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1300 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 904
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1200 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 909
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح باقلوایی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1300 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 910
نام کالا: گلیم قالیچه کف ابریشم
طرح: طرح شاملو
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 5 کیلو گرم
قیمت: 1300 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 911
نام کالا: گلیم ذرع و نیم پشم
طرح: طرح باقلوایی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 150 * 105 سانت
وزن: 2.5 کیلو گرم
قیمت: 700 هزار تومان
جزئیات بیشتر

پنج کالاي پرفروش


بازديد امروز: 14 نفر
بازديد کل: 47663 نفر