۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ آبان   
English Türkçe فارسي
kilims carpet carpets tabriz2018 تولید کننده گلیم سوزنی دست بافت یا شیریکی پیچ با کیفیت بافت عالی در طرح و اندازه های مختلف و مناسب برای دکوراسیون منزل،گلیم فرش،قالیچه،کناره، پادری
 

شماره کالای گلیم سوزنی: 41
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح لوزی کوچک
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 1.30 در 2.05 متر
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 570 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 82
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح 8 ضلعی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 1.28 در 2 متر
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 570 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 100
نام کالا: گلیم جفت ذرع و چارک ابریشم
طرح: طرح لوزی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 80 سانت در 2 متر
وزن: 2.5 کیلو گرم
قیمت: 470 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 101
نام کالا: گلیم قالیچه ابریشم
طرح: طرح لوزی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 1.30 در 2 متر
وزن: 3 کیلو گرم
قیمت: 870 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 144
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح لوزی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 1.30 در 2.05 متر
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 570 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 151
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح آریانا
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 1.52 در 2.05 متر
وزن: 4.5 کیلو گرم
قیمت: 630 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 152
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 1.5 در 2.05 متر
وزن: 4.5 کیلو گرم
قیمت: 630 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 156
نام کالا: گلیم کناره ابریشم
طرح: طرح لوزی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 75 سانت در 2 متر
وزن: 2.5 کیلو گرم
قیمت: 470 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 158
نام کالا: گلیم کناره کف ابریشم
طرح: طرح گل
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 83 سانت در 2 متر
وزن: 3 کیلو گرم
قیمت: 400 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 200
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 1.96 در 2 متر
وزن: 7 کیلو گرم
قیمت: 800 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 203
نام کالا: گلیم جفت ذرع و نیم پشم
طرح: طرح لوزی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 1.08 در 3.05 متر
وزن: 5 کیلو گرم
قیمت: 590 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 210
نام کالا: گلیم پشم 50 در 50 سانت
طرح: طرح لوزی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 50در50 سانت، هرتکه 45 هزار تومان
وزن: 0.5 کیلو گرم
قیمت: 45 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 220
نام کالا: گلیم جفت ذرع و چارک
طرح: طرح راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 80 سانت در 2 متر
وزن: 3 کیلو گرم
قیمت: 330 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 265
نام کالا: جفت کناره پشم
طرح: طرح لوزی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 82 سانت در 3.10 متر
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 470 هزار تومان
جزئیات بیشتر