۱۳۹۵ سه شنبه ۵ بهمن   
English Türkçe فارسي
kilims carpet carpets tabriz2018 تولید کننده گلیم سوزنی دست بافت یا شیریکی پیچ با کیفیت بافت عالی در طرح و اندازه های مختلف و مناسب برای دکوراسیون منزل،گلیم فرش،قالیچه،کناره، پادری
 

شماره کالای گلیم سوزنی: 226
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 4.5 کیلو گرم
قیمت: 490 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 235
نام کالا: گلیم کناره پشم
طرح: طرح باقلوایی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 203 * 80 سانت
وزن: 3 کیلو گرم
قیمت: 350 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 260
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح باقلوایی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 205 * 132 سانت
وزن: 4.5 کیلو گرم
قیمت: 590 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 333
نام کالا: گلیم قالی پشم
طرح: طرح باقلوایی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 300 * 200 سانت
وزن: 9.5 کیلو گرم
قیمت: 1380 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 349
نام کالا: گلیم قالیچه ابریشم
طرح: طرح خشتی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 130 سانت
وزن: 3.5 کیلو گرم
قیمت: 940 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 353
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 210 * 129 سانت
وزن: 4.5 کیلو گرم
قیمت: 630 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 354
نام کالا: گلیم قالیچه کف ابریشم
طرح: طرح شاملو
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 205 * 126 سانت
وزن: 4.5 کیلو گرم
قیمت: 620 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 356
نام کالا: گلیم کناره پشم
طرح: طرح لوزی کوچک
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 84 سانت
وزن: 3 کیلو گرم
قیمت: 350 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 364
نام کالا: گلیم جفت ذرع و چارک
طرح: طرح راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 80 سانت
وزن: 3 کیلو گرم
قیمت: 350 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 386
نام کالا: گلیم قالیچه کف ابریشم
طرح: طرح آریس
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 210 * 130 سانت
وزن: 4.5 کیلو گرم
قیمت: 620 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 388
نام کالا: گلیم قالیچه کف ابریشم
طرح: طرح شاملو
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 205 * 126 سانت
وزن: 4.5 کیلو گرم
قیمت: 620 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 401
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح باقلوایی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 130 سانت
وزن: 4.5 کیلو گرم
قیمت: 590 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 415
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح باقلوایی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 205 * 127 سانت
وزن: 4.5 کیلو گرم
قیمت: 590 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 418
نام کالا: گلیم کناره پشم
طرح: طرح راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 295 * 84 سانت
وزن: 4.5 کیلو گرم
قیمت: 490 هزار تومان
جزئیات بیشتر

پنج کالاي پرفروش


بازديد امروز: 3 نفر
بازديد کل: 33060 نفر