۱۳۹۶ شنبه ۶ خرداد   
English Türkçe فارسي
kilims carpet carpets tabriz2018 تولید کننده گلیم سوزنی دست بافت یا شیریکی پیچ با کیفیت بافت عالی در طرح و اندازه های مختلف و مناسب برای دکوراسیون منزل،گلیم فرش،قالیچه،کناره، پادری
 

شماره کالای گلیم سوزنی: 558
نام کالا: گلیم قالیچه کف ابریشم
طرح: طرح شاملو
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 4.5 کیلو گرم
قیمت: 620 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 632
نام کالا: گلیم رانر پشم
طرح: طرح لوزی کوچک
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 105 * 57 سانت
وزن: 1 کیلو گرم
قیمت: 120 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 652
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: ظرح باقلوایی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 130 سانت
وزن: 4.5 کیلو گرم
قیمت: 590 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 653
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح باقلوایی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 205 * 131 سانت
وزن: 4.5 کیلو گرم
قیمت: 590 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 655
نام کالا: گلیم قالی 6 متری
طرح: طرح راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 300 * 200 سانت
وزن: 9.5 کیلو گرم
قیمت: 1280 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 667
نام کالا: گلیم کناره پشم
طرح: طرح باقلوایی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 79 سانت
وزن: 3 کیلو گرم
قیمت: 350 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 671
نام کالا: گلیم کناره پشم
طرح: طرح راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 292 * 89 سانت
وزن: 4.5 کیلو گرم
قیمت: 490 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 674
نام کالا: گلیم قالیچه کف ابریشم
طرح: طرح گل
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 210 * 124 سانت
وزن: 4.5 کیلو گرم
قیمت: 620 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 679
نام کالا: گلیم قالیچه ابریشم
طرح: طرح خشتی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 3.5 کیلو گرم
قیمت: 940 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 689
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح 8 ضلعی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 210 * 130 سانت
وزن: 4.5 کیلو گرم
قیمت: 590 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 692
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح بوته
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 205 * 130 سانت
وزن: 3 کیلو گرم
قیمت: 590 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 695
نام کالا: گلیم ذرع و نیم پشم
طرح: طرح راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 155 * 113 سانت
وزن: 3 کیلو گرم
قیمت: 320 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 698
نام کالا: گلیم ذرع و نیم ابریشم
طرح: طرح شاملو
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 150 * 103 سانت
وزن: 1.5 کیلو گرم
قیمت: 520 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 700
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 205 * 133 سانت
وزن: 4.5 کیلو گرم
قیمت: 490 هزار تومان
جزئیات بیشتر

پنج کالاي پرفروش


بازديد امروز: 15 نفر
بازديد کل: 40211 نفر