۱۴۰۱ يکشنبه ۳ مهر   
   
 English  
    
 Türkçe  
   فارسی    
لیست قیمت گلیم های سوزنی دستبافت ابریشم و پشمی، لیست قیمت فرش دستبافت ، گلیم دست بافت
 


کد گلیم: 594
نام گلیم: کناره پشم دستبافت
اندازه: 80 در 200 سانت
قیمت: 1,950,000 تومان
قیمت گلیم دستبافت سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم ، قیمت گلیم سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم فرش سیرجان ، قیمت گلیم دستباف ، گلیم دستباف ، گلیم دست باف ، قیمت گلیم دستباف تهران سوماک ورنی تبریز گلیم سرای ابریشم دیجی کالا گلیم فرش گلیمفرش سیرحان
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 593
نام گلیم: قالیچه کف ابریشم
اندازه: 125 در 200 سانت
قیمت: 3,400,000 تومان
قیمت گلیم دستبافت سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم ، قیمت گلیم سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم فرش سیرجان ، قیمت گلیم دستباف ، گلیم دستباف ، گلیم دست باف ، قیمت گلیم دستباف تهران گلیم ورنی کف ابریشم آذربایجانشرقی ارسیاران
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 590
نام گلیم: قالیچه پشم دستبافت
اندازه: 125 در 200 سانت
قیمت: 3,400,000 تومان
قیمت گلیم دستبافت سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم ، قیمت گلیم سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم فرش سیرجان ، قیمت گلیم دستباف ، گلیم دستباف ، گلیم دست باف ، قیمت گلیم دستباف تهران گلیم دستباف طرح آریانا ، نقشه هریس ، گلیم سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم سوزنی سیرجان ؛ قیمت کلیم شیراز ، فیمت گلیم عنبران ، قیمت گلیم اردبیل ، فروشاه گلیم همدان ، نمایشگاه فرش دستبافت ، نمایشگاه گلیم سوزنی، گلیم دست باف تبریز ، قیمت ورنی تبریز ، قیمت ورنی آإربایجان ، قیمت گلیم در کلیبر ، قیمت ورنی اهر ، ورنی ارسباران
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 580
نام گلیم: قالیچه پشم دستبافت
اندازه: 125 در 200 سانت
قیمت: 3,400,000 تومان
قیمت گلیم دستبافت سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم ، قیمت گلیم سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم فرش سیرجان ، قیمت گلیم دستباف ، گلیم دستباف ، گلیم دست باف ، قیمت گلیم دستباف تهران گلیم فرش سوزنی مظفریه تبریز بازار وکیل شیراز
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 560
نام گلیم: کناره پشم دستبافت
اندازه: 50 در 200 سانت
قیمت: 1,200,000 تومان
قیمت گلیم دستبافت سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم ، قیمت گلیم سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم فرش سیرجان ، قیمت گلیم دستباف ، گلیم دستباف ، گلیم دست باف ، قیمت گلیم دستباف تهران رانر جفت گلیم رومیزی تهرانپارس طالفانی خیابان ویلا استادنجات الهی
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 556
نام گلیم: قالیچه پشم دستبافت
اندازه: 125 در 200 سانت
قیمت: 3,400,000 تومان
قیمت گلیم دستبافت سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم ، قیمت گلیم سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم فرش سیرجان ، قیمت گلیم دستباف ، گلیم دستباف ، گلیم دست باف ، قیمت گلیم دستباف تهران فروشگاه آذر گلیم ، فروشگاه فرش تبریز ، فروشگاه اینترنتی گلیم سوزنی دستباف ، دستبافت ، دست بافت ، دست باف ،
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 510
نام گلیم: قالیچه پشم دستبافت
اندازه: 125 در 200 سانت
قیمت: 3,400,000 تومان
قیمت گلیم دستبافت سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم ، قیمت گلیم سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم فرش سیرجان ، قیمت گلیم دستباف ، گلیم دستباف ، گلیم دست باف ، قیمت گلیم دستباف تهران فرش تبریز فرش تهران
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 500
نام گلیم: ذرع و نیم پشم دستبافت
اندازه: 105 در 150 سانت
قیمت: 1,950,000 تومان
قیمت گلیم دستبافت سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم ، قیمت گلیم سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم فرش سیرجان ، قیمت گلیم دستباف ، گلیم دستباف ، گلیم دست باف ، قیمت گلیم دستباف تهران گلیم ورنی تبریز ، ورنی اهر ، ورنی دشت مغان ، گلیم سوزنی دشت مغان ، آرانیک ، فرش دیجی کالا ، گلیم دیجی کالا ، گلیم آرانیک ، گلیم حیدریان ، گلیم مشهذ ، گلین تبریز ، مظفریه تبریز ، بازار مضفریه تبریز ، بازار مزفریه تبریز
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 499
نام گلیم: جفت ذرع و چارک پشم دستبافت
اندازه: 80 در 200 سانت
قیمت: 1,950,000 تومان
قیمت گلیم دستبافت سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم ، قیمت گلیم سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم فرش سیرجان ، قیمت گلیم دستباف ، گلیم دستباف ، گلیم دست باف ، قیمت گلیم دستباف تهران گلیم فرش اهواز ، پاتریس ، خانه فرش دستباف ایران ، فرش خوزستان ، گلیم فرش اهواز ، فروشگاه گلیم در اهواز ، خانه گلیم ایران ، گلیم سوزنی اهواز ، فروشگاه صنایع دستی در اهواز ، فروشگاه تابلوفرش در اهواز ، انواع گلیم سیرجان ارزان قیمت - مرکز فروش عمده انواع گلیم ، فروشگاه گلیم مشهد ، مرکز تولید گلیم دستباف ، فروشگاه گلیم فرش اصفهان ، مرکز گلیم دستبافت ، ساوین ، مغازه گلیم فروشی، گلیم فروشی در تهران ، فروشگاه گلیم سوزنی سیرجان در تهران ، گلیم سوزنی در تهران ، فروش گلیم سوزنی سیرجان با قیمت مناسب در تهران ، مرکز تولید گلیم سوزنی دستبافت
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 490
نام گلیم: قالیچه پشم دستبافت
اندازه: 125 در 200 سانت
قیمت: 3,400,000 تومان
قیمت گلیم دستبافت سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم ، قیمت گلیم سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم فرش سیرجان ، قیمت گلیم دستباف ، گلیم دستباف ، گلیم دست باف ، قیمت گلیم دستباف تهران فرش دستبافت سوزنی ، گلیمفرش سیرجان ، گبه شیراز ، فرش اردکان ، گلیم فرش سیرجان ، فرش نایین ، فرش نائین
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 486
نام گلیم: کناره پشم دستبافت
اندازه: 80 در 200 سانت
قیمت: 1,950,000 تومان
قیمت گلیم دستبافت سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم ، قیمت گلیم سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم فرش سیرجان ، قیمت گلیم دستباف ، گلیم دستباف ، گلیم دست باف ، قیمت گلیم دستباف تهران کناره 2 متری 3 متری مظفریه میرزاجلیل تبریز اصفهان کاشان
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 484
نام گلیم: قالیچه پشم دستبافت
اندازه: 125 در 200 سانت
قیمت: 3,400,000 تومان
قیمت گلیم دستبافت سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم ، قیمت گلیم سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم فرش سیرجان ، قیمت گلیم دستباف ، گلیم دستباف ، گلیم دست باف ، قیمت گلیم دستباف تهران فروشگاه اینترنتی سوغات ایران ، سوغات ایران برای ترکیه ، سوغاتی مناسب ،سوغات ایران به کانادا ، سایت سوغات، سوغات تبریز ، سوغات شیراز ، سوغات همدان ، سوغات یزد،سوغات کرمان، سوغات مشهد، سوغات اصفهان،سوغات ایران، سوغات برای نامزد، سوغات برای مادر شوهر، سوغات برای پدر، سوغات برای خارج از کشور، سوغات برای مادر، سوغاتی برای خارج از کشور، سوغاتی برای خانمها ، سوغات ایران برای خارجی ها ، بهترین سوغات ایران برای خارجی ها ، معروف ترین سوغاتی های ایران در بین گردشگران خارجی طرفداران زیادی دارند. ، سوغات شهرهای ایران چیست؟
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 478
نام گلیم: جفت رانر پشم دستبافت
اندازه: 55 در 200 سانت
قیمت: 1,200,000 تومان
قیمت گلیم دستبافت سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم ، قیمت گلیم سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم فرش سیرجان ، قیمت گلیم دستباف ، گلیم دستباف ، گلیم دست باف ، قیمت گلیم دستباف تهران گالری گلیم فرش سیرجان ، گلیم دستبافت ایرانی ، فرش دستبافت ایرانی ، فروشگاه گلیم در قزوین ، فروشگاه گلیم فرش در قزوین ، فروشگاه گلیم سوزنی در قزوین ، فروشگاه صنایع دستی قزوین ، فروشگاه تابلوفرش قزوین ، فروشگاه تابلو فرش قزوین ، فروشگاه تابلوفرش تبریز در قزوین ، تابلو فرش قزوین ، شرکت تولیدی گلیم گستران از قدیمی ترین تولید کننده های گلیم دستبافت سوزنی در تبریز است که افتخار بزرگترین تولید کننده گلیم در کشور هست ، سوغاتی تبریز، سوغاتی تبریز چیست ، سوغاتی تبریز صنایع دستی، سوغاتی تبریز از کجا بخریم، سوغاتی تبریز در تهران،
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 473
نام گلیم: قالیچه پشم دستبافت
اندازه: 125 در 200 سانت
قیمت: 3,400,000 تومان
قیمت گلیم دستبافت سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم ، قیمت گلیم سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم فرش سیرجان ، قیمت گلیم دستباف ، گلیم دستباف ، گلیم دست باف ، قیمت گلیم دستباف تهران خرید اینترنتی فرش دستباف از گالری صنایع دستی مثالین، خرید اینترنتی گبه و گلیم دستباف با قیمت مناسب، گلیم سفره کُردی، یکی از دستبافته‌های زنان عشایر شمال خراسان است. این دستبافته، سرشار از ذوق، سلیقه و هنر زنان قوم «کُرمانج» است. نقوش سفره کردی، برای سفارش فرش، گبه و گلیم دستباف از تبریز اردبیل مغان نمین عنبران کردستان ملایر همدان سندج اصفهان شیراز
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 472
نام گلیم: ذرع و نیم پشم دستبافت
اندازه: 105 در 150 سانت
قیمت: 1,950,000 تومان
قیمت گلیم دستبافت سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم ، قیمت گلیم سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم فرش سیرجان ، قیمت گلیم دستباف ، گلیم دستباف ، گلیم دست باف ، قیمت گلیم دستباف تهران شرکت گلیم گستران تولید کننده انواع گلیم شیریکی پیچ سیرجان، سوعات اردبیل ، سوغاتی اردبیل ، فروشگاه سوغاتی ارومیه ، سوغات ارومیه ، کادو برای دوستان ، کادو برا کارمندان ، بزرگترین تولید کننده گلیم ، گلیم دستباف ، گلیم دستبافت سوزنی ، گلیم ابریشمی ، گلیم گل ابریشم ،گلیم برجسته تبریز ، گلیم آذربایجان، فروشگاه آذرفرش،فروشگاه آذر فرش تبریز،فروشگاه فرش دستباف در تبریز،شرکت بین المللی صادرات فرش و گلیم،شرکت تولید فرش دستباف ،فروشگاه تابلو فرش در تبریز،فروشگاه تابلوفرش در مشهد ، فروشگاه تابلوفرش در همدان ، صنایع دستی همدان ،فرش دستباف همدان
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 426
نام گلیم: کناره کف ابریشم دستبافت
اندازه: 80 در 200 سانت
قیمت: 1,950,000 تومان
قیمت گلیم دستبافت سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم ، قیمت گلیم سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم فرش سیرجان ، قیمت گلیم دستباف ، گلیم دستباف ، گلیم دست باف ، قیمت گلیم دستباف تهران فروشگاه مهد گلیم ، گلیم گستران تبریز ، فروشگاه تولیدی انواع گلیم های اعلا ، فروشگاه آقای گلیم ، گلیم سوزنی تهران ، گلیم سوزنی دست بافت در تهران ، قیمت گلیم سوزنی کرمان ، گلیمم دست باف سیرجان ، ، گلیم شریکی پیچ چیست ، محصولات گروه گلیم و گبه دستباف. فروشگاه شهر فرش ، گلیم دستباف سیرجان ، فروشگاه مهد فرش ، فروشگاه گلیم در سیرجان ، گلیم سوزنی سیرجان قیمت ، گلیم دستباف سوزنی ، قیمت گلیم دستباف، قیمت گلیم فرش دستباف ، قیمت گلیم دستباف سوزنی ، قیمت گلیم فرش سوزنی، گلیمگستران، گلیم ایرانی ، گلیم فرش ایرانی ، گلیم سوزنی چیست؟
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 425
نام گلیم: کناره پشم دستبافت
اندازه: 80 در 300 سانت
قیمت: 3,400,000 تومان
قیمت گلیم دستبافت سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم ، قیمت گلیم سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم فرش سیرجان ، قیمت گلیم دستباف ، گلیم دستباف ، گلیم دست باف ، قیمت گلیم دستباف تهران گلیم گبه مشهد ، گلیم و گبه خراسان ، گلیم فرش مشهد ، فروشگاه گلیم در مشهد ، فروشگاه گلیم مشهد ، گلیم فرش برجسته دستبافت ،قیمت گلیم سوماک، قیمت گلیم سنتی ، قیمت گلیم فرش دستباف سیرجان، قیمت گلیم شیریکی پیچ سیرجان ، بازار فرش تهران، بازار فرش تهران کجاست، بازار فرش تهران مولوی ،بازار فرش تهران جاده مخصوص ،بازار فرش تهران یافت آباد،بازار فرش تهران آدرس، صنایع دستی طهران ، فروشگاه صنایع دستی طهران، اسپادانا، مرکز صنایع دستی تهران، استان تهران، بهترین فروشگاه های صنایع دستی ایران، بازار فرش تهران دستباف ،بازار فرش تهران ميدان حر
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 423
نام گلیم: قالیچه پشم دستبافت
اندازه: 150 در 200 سانت
قیمت: 0 تومان
قیمت گلیم دستبافت سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم ، قیمت گلیم سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم فرش سیرجان ، قیمت گلیم دستباف ، گلیم دستباف ، گلیم دست باف ، قیمت گلیم دستباف تهران گلیم فرش 3 متری سیرجان ، گلیم 6 متری دستباف سیرجان ، فرش 6 متری سیرجان ، گلیم دستباف سوزنی ، قیمت گلیم دستباف قشقایی سوزنی ، قیمت گلیم دستباف شیراز ، قیمت گلیم دست بافت ، گلیم فرش دستباف تبریز ، فروش گلیم دستباف ،گلیم سوزنی دستباف مغان ، گلیم دستبافت طرح سوزنی ، لیست قیمت گلیم سوزنی دستبافت قوچان و سیرجان ، خرید گلیم دستباف طرح نقش سوزنی ، گلیم شیریکی پیچ یا سوزنی ، گلیم و گبه قشقایی ، گلیم سوزنی دستبافت دشت مغان ، گلیم دستباف به صورت عمده ، ورنی ، که گاه به آن گلیم سوزنی نیز گفته می‌شود نوعی سوماک است،
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 421
نام گلیم: ذرع و نیم پشم دستبافت
اندازه: 105 در 150 سانت
قیمت: 1,950,000 تومان
قیمت گلیم دستبافت سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم ، قیمت گلیم سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم فرش سیرجان ، قیمت گلیم دستباف ، گلیم دستباف ، گلیم دست باف ، قیمت گلیم دستباف تهران گلیم و گبه شیراز ، گلیم فرش شیراز ، گلیم سوزنی شیراز، فروشگاه گلیم در شیراز ،تابلو فرش,فرش فرهی,خرید فرش,قال بافی,گلیم فرش,قالی اصفهان,فرش گلیم,قالی,فرش ایران,فرش مشهد,فرش دستباف,فرش اصفهان بته جقه,فرش ترکمن، خرید گلیم، گلیم سوزنی، گلیم فرش ،فرش و گلیم,قالی و قالیچه,فرش,گلیم,روفرشی , قیمت گلیم سوزنی ، قیمت گلیم سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم دستیافت سوزنی ، گلیم شیریکی پیچ ، گلیم شیریکی پیچ سیرجان ،فروش اینترنتی گلیم سیرجان،گلیم سوزنی چیست، نقشه گلیم سیرجان،طرح گلیم سوزنی، قیمت گلیم شیریکی پیچ سیرجان ، فرش نگین مشهد
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 420
نام گلیم: قالیچه پشم دستبافت
اندازه: 125 در 200 سانت
قیمت: 3,400,000 تومان
قیمت گلیم دستبافت سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم ، قیمت گلیم سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم فرش سیرجان ، قیمت گلیم دستباف ، گلیم دستباف ، گلیم دست باف ، قیمت گلیم دستباف تهران ،قیمت گلیم فرش سوزنی ، قیمت گلیم دستباف سوزنی ، قیمت گلیم فرش 9 متری ، قیمت گلیم فرش 6 متری ، گلیم برای کادو ، گلیم دستبافت هدیه ای ارزشمند و ماندگار ، گلیم دستباف سنندج ، خرید گلیم دستباف ، خرید گلیم دستبافت ، فروشگاه فرش در زاهدان، فروشگاه گلیم در زاهدان، فروشگاه گلیم فرش در زاهدان، فروشگاه گلیم سوزنی در زاهدان، فروشگاه فرش سیستان و بلوجستان، فروشگاه فرش گرگان، فروشگاه گلیم گرگان، فروشگاه گلیم فرش گرگان، فروشگاه تابلوفرش گرگان ، فروشگاه تابلو فرش گرگان ، فروشگاه صنایع دستی در تهران ، فروشگاه آقای فرش ، فروشگاه مهد فرش
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 418
نام گلیم: جفت رانر پشم دستبافت
اندازه: 50 در 200 سانت
قیمت: 1,200,000 تومان
قیمت گلیم دستبافت سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم ، قیمت گلیم سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم فرش سیرجان ، قیمت گلیم دستباف ، گلیم دستباف ، گلیم دست باف ، قیمت گلیم دستباف تهران فروشگاه تولیدی گلیم دستبافت سیرجان، فروشگاه صنایع دستی ایران،فروشگاه صنایع دستی در تهران، فروشگاه صنایع دستی اصفهان،فروشگاه صنایع دستی در تهران خیابان ویلا،فروشگاه صنایع دستی یزد،فروشگاه صنایع دستی در غرب تهران،فروشگاه صنایع دستی - تجریش، فروشگاه صنایع دستی تهرانپارس، فروشگاه های صنایع دستی تهران، فروشگاه صنایع دستی تهران، فروشگاه فرش کرمانشاه، فروشگاه گلیم های دستبافت در شیراز، گلیم سوزنی چیست، ِگلیم سوزنی کناره، گلیم سوزنی ابریشم، گلیم فرش دستباف سیرجان،فروش گلیم سوزنی اصیل سیرجان با قیمت مناسب و بدون هیچ واسطه ای
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم
کد گلیم: 417
نام گلیم: قالیچه پشم دستبافت
اندازه: 125 در 200 سانت
قیمت: 3,400,000 تومان
قیمت گلیم دستبافت سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم ، قیمت گلیم سوزنی سیرجان ، قیمت گلیم فرش سیرجان ، قیمت گلیم دستباف ، گلیم دستباف ، گلیم دست باف ، قیمت گلیم دستباف تهران گلیم 2/5 متری ، گلیم سوزنی 3 متری ، گلیم دستبافت سوزنی 6 متری،خانه گلیم تهران ، بازار فرش تهران ، بازار گلیم فرش تهران، بازار گلیم سوزنی در تهران، ، مشخصات فنی گلیم دشت مغان ، مقایسه قیمت گلیم سوزنی ، گلیم شاهسون ، خانه گليم ايران ، فروشگاه اینترنتی صنایع دستی همدان، فروشگاه فرش همدان ، گلیم فرش همدان ، گلیم سوزنی دستبافت همدان، صنایع دستی همدان ،صنایع دستی لاله جین همدان، بازار لالجین همدان، بازار فرش تبریز کجاست، بازار فرش تبریز دستباف،بازار فرش تبریز عکس،بازار فرش تبریز ویکی پدیا، بازار فرش تبریز در تبریز، آدرس بازار فرش تبریز،
توضیحات بیشتر و خرید این گلیم: 11
لیست قیمت گلیم سوزنی دستبافت 90850


آدرس: تبريز - ولیعصر - توانیر شمالی - خیابان بعثت - پلاک 11

تلفن فروشگاه: 33289084-041

تلفن همراه: سيدزاده 09143322950

<