۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور   
English Türkçe فارسي
iran tabriz tractor sazi kilim rug carpet seyedzadeh bazar Turkish Turkmen Iran carpet persian rug store
 

شماره کالای گلیم سوزنی: 19
نام کالا: گلیم ذرع و نیم پشم
طرح: راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 150 * 105 سانت
وزن: 2.5 کیلو گرم
قیمت: 880,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 25
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: 8 ضلعی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1,580,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 31
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: خشتی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1,580,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 40
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: باقلوایی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1,580,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 116
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: باقلوایی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1,580,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 122
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1,480,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 124
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1,480,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 125
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: باقلوایی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1,580,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 126
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: لوزی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1,580,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 127
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: بوته مورب
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1,580,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 128
نام کالا: گلیم کناره پشم
طرح: راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 300 * 80 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1,480,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 131
نام کالا: گلیم کناره پشم
طرح: راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 80 سانت
وزن: 2.5 کیلو گرم
قیمت: 880,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 132
نام کالا: گلیم کناره پشم
طرح: لوزی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 300 * 80 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1,480,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 133
نام کالا: گلیم کناره پشم
طرح: راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 80 سانت
وزن: 2.5 کیلو گرم
قیمت: 880,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 134
نام کالا: گلیم جفت ذرع و چارک پشم
طرح: راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 80 سانت
وزن: 2.5 کیلو گرم
قیمت: 880,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 135
نام کالا: گلیم جفت ذرع و چارک پشم
طرح: لوزی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 80 سانت
وزن: 2.5 کیلو گرم
قیمت: 880,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 137
نام کالا: گلیم قالیچه کف ابریشم
طرح: شاملو
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1,580,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 138
نام کالا: گلیم قالیچه کف ابریشم
طرح: شاملو
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1,580,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 911
نام کالا: گلیم ذرع و نیم پشم
طرح: لوزی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 150 * 105 سانت
وزن: 2.5 کیلو گرم
قیمت: 880,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 952
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: باقلوایی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1,580,000 تومان
جزئیات بیشتر

گلیم دستبافت تبریز; گلیم شیریکی پیچ; گلیم فرش تبریز; گلیم اردبیل; گلیم یزد; گلیم اهواز; گلیم کردستان; آقای فرش; فروشگاه آقای فرش; فروشگاه گلیم آذربایجان; فروشگاه فرش دستبافت; گلیم دست باف; گلیم تبریز; گلیم آذربایجان; گلیم فروشی سیدزاده; گلیم گستران; فرش مشهد; گلیم مشهد; گلیم سیرجان; گلیم کرمان; گلیم فرش تهران; گلیم سوزنی تبریز; گلیم شیراز; گلیم قشقایی; گلیم ترکمن; گلیم اصفهان; گلیم دستبافت; گلیم دست بافت


بازديد امروز: 24 نفر
بازديد کل: 61593 نفر