۱۳۹۷ سه شنبه ۳۰ مرداد   
English Türkçe فارسي
iran tabriz tractor sazi kilim rug carpet seyedzadeh bazar Turkish Turkmen Iran carpet persian rug store
 

شماره کالای گلیم سوزنی: 399
نام کالا: گلیم قالیچه کف ابریشم
طرح: طرح شاملو
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 205 * 128 سانت
وزن: 4.5 کیلو گرم
قیمت: 750 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 407
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح باقلوایی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 205 * 126 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 730 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 501
نام کالا: گلیم قالیچه تمام ابریشم
طرح: ظرح شاملو
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 130 سانت
وزن: 3 کیلو گرم
قیمت: 1100 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 599
نام کالا: گلیم ذرع و نیم پشم
طرح: طرح راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 150 * 105 سانت
وزن: 2.5 کیلو گرم
قیمت: 450 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 605
نام کالا: گلیم کناره پشم
طرح: ظرح راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 295 * 86 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 680 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 608
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 205 * 125 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 680 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 609
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح باقلوایی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 127 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 730 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 613
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح باقلوایی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 197 * 129 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 730 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 614
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: طرح راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 210 * 130 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 680 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 625
نام کالا: گلیم کناره پشم
طرح: طرح باقلوایی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 81 سانت
وزن: 2.5 کیلو گرم
قیمت: 450 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 628
نام کالا: گلیم جفت ذرع و چارک پشم
طرح: طرح آریانا
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 82 سانت
وزن: 2.5 کیلو گرم
قیمت: 450 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 633
نام کالا: گلیم کناره پشم
طرح: طرح باقلوایی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 82 سانت
وزن: 2.5 کیلو گرم
قیمت: 450 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 635
نام کالا: گلیم جفت ذرع و چارک پشم
طرح: طرح راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 80 سانت
وزن: 2.5 کیلو گرم
قیمت: 450 هزار تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 700
نام کالا: گلیم قالی پشم
طرح: طرح راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 3 * 2 متر (شش متر)
وزن: 9 کیلو گرم
قیمت: 1350 هزار تومان
جزئیات بیشتر

پنج کالاي پرفروش


بازديد امروز: 53 نفر
بازديد کل: 40944 نفر