۱۳۹۷ دوشنبه ۲۷ اسفند   
English Türkçe فارسي
iran tabriz tractor sazi kilim rug carpet seyedzadeh bazar Turkish Turkmen Iran carpet persian rug store
 

شماره کالای گلیم سوزنی: 1
نام کالا: گلیم کناره پشم
طرح: راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 50 سانت
وزن: 2 کیلو گرم
قیمت: 450,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 3
نام کالا: گلیم قالیچه کف ابریشم
طرح: گل
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1,350,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 4
نام کالا: گلیم کناره پشم
طرح: راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 80 سانت
وزن: 2.5 کیلو گرم
قیمت: 700,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 5
نام کالا: گلیم کناره پشم
طرح: بوته
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 80 سانت
وزن: 2.5 کیلو گرم
قیمت: 700,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 6
نام کالا: گلیم کناره پشم
طرح: آریس
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 80 سانت
وزن: 2.5 کیلو گرم
قیمت: 700,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 19
نام کالا: گلیم ذرع و نیم پشم
طرح: راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 150 * 105 سانت
وزن: 2.5 کیلو گرم
قیمت: 700,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 25
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: 8 ضلعی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1,350,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 27
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1,250,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 30
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: اسب
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 130 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1,350,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 31
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: خشتی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1,350,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 32
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: 8 ضلعی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1,350,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 33
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: خشتی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1,350,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 36
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: آریانا
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1,350,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 38
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: باقلوایی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1,350,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 40
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: باقلوایی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1,350,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 931
نام کالا: گلیم جفت ذرع و چارک پشم
طرح: راه راه
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 80 سانت
وزن: 2.5 کیلو گرم
قیمت: 1,250,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 936
نام کالا: گلیم کناره کف ابریشم
طرح: گل
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 80 سانت
وزن: 2.5 کیلو گرم
قیمت: 700,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 952
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: باقلوایی
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1,350,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 961
نام کالا: گلیم قالیچه پشم
طرح: آریس
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 195 * 125 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1,350,000 تومان
جزئیات بیشتر


شماره کالای گلیم سوزنی: 980
نام کالا: گلیم قالیچه کف ابریشم
طرح: گل
کیفیت بافت: عالی
اندازه: 200 * 125 سانت
وزن: 4 کیلو گرم
قیمت: 1,350,000 تومان
جزئیات بیشتر

گلیم دستبافت تبریز; گلیم شیریکی پیچ; گلیم فرش تبریز; گلیم اردبیل; گلیم یزد; گلیم اهواز; گلیم کردستان; آقای فرش; فروشگاه آقای فرش; فروشگاه گلیم آذربایجان; فروشگاه فرش دستبافت; گلیم دست باف; گلیم تبریز; گلیم آذربایجان; گلیم فروشی سیدزاده; گلیم گستران; فرش مشهد; گلیم مشهد; گلیم سیرجان; گلیم کرمان; گلیم فرش تهران; گلیم سوزنی تبریز; گلیم شیراز; گلیم قشقایی; گلیم ترکمن; گلیم اصفهان; گلیم دستبافت; گلیم دست بافت


بازديد امروز: 60 نفر
بازديد کل: 53601 نفر